IMIĘI NAZWISKO

ADRES e-mail

telefon

Dyrektor

Andrzej Szmit

dyrektor@spwspr.kylos.pl

95 727 80 78

Sekretariat

Anna Szykuła

anna.szykula@spwspr.kylos.pl

95 727 80 64

ZRM

Wiesława Gwozdowska

wieslawa.gwozdowska@spwspr.kylos.pl

95 727 80 66

Kadry

Anna Miłoszewska

anna.miloszewska@spwspr.kylos.pl     

95 727 80 60

Płace

Maria Fomiczewska

maria.fomiczewska@spwspr.kylos.pl

95 727 80 74

 

Statystyka Medyczna

Karolina Bach-Kaszyca

karolina.bach@spwspr.kylos.pl               

95 727 80 76

Obrona Cywilna;  ABI

Małgorzata Horbacz

malgorzata.horbacz@spwspr.kylos.pl

95 727 80 60

Księgowość

Główny księgowy - Beata Kawa

beata.kawa@spwspr.kylos.pl  

95 727 80 68

Księgowość

Patrycja Buchnajzer

patrycja.buchnajzer@spwspr.kylos.pl 

95 727 80 72

Księgowość

Lidia Trybała

lidia.trybala@spwspr.kylos.pl   

95 727 80 62

Zamówienia publiczne

Edyta Mazurkiewicz

edyta.mazurkiewicz@spwspr.kylos.pl

734 166 485

SDM

Robert Kozłowski

r.kozlowski@spwspr.kylos.pl   

795 433 073

Transport sanitarny

 

Przewozy na zlecenie lekarza rodzinnego (zgłoszenia pon.-piątek godz. 7:00 – 16:00)

602 728 060