Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenia i konkursy :

Gorzów Wlkp. 22.01.2020
Ogłoszenie o sprzedaży ambulansu powypadkowego Mercedes-Benz
Gorzów Wlkp. 31.01.2020
Konkurs ofert na wolne stanowisko lekarza ZRM
Gorzów Wlkp. 15.03.2021
Sprzedaż pojazdu sanitarnego marki Mercedes Benz
Gorzów Wlkp. 15.03.2021
Sprzedaż pojazdu sanitarnego marki Renault
Gorzów Wlkp. 26.03.2021
Unieważnienie postępowania-przetargu nr 2/2021
Gorzów Wlkp. 26.03.2021
Konkurs ofert na wolne stanowisko ratownika medycznego
Gorzów Wlkp. 19.04.2021
Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu