Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenia i konkursy :

Konkursy ofert :
Gorzów Wlkp. 09.01.2018
Konkurs ofert na wolne stanowisko dyspozytora (z wykształceniem ratownika medycznego)
Gorzów Wlkp. 24.04.2018
Konkurs ofert na wolne stanowisko dyspozytora
Gorzów Wlkp. 03.08.2018
Konkurs ofert na wolne stanowisko ratownika medycznego