Nazwa przetarguData ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2017 - zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych2017-01-12

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r.
Nazwa przetarguData ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2018 - zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych2018-01-09

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
Nazwa przetarguData ogłoszenia
Postępowanie poniżej 30.000 euro - Dostawa produktów leczniczych2018-08-07

Zaproszenie do złożenia oferty
dodatek 1 - wzór formularza ofertowego
dodatek 2 - załącznik cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
dodatek 3 - wzór oświadczenia
dodatek 4 - wzór pełnomocnictwa
dodatek 5 - wzór umowy
Wyjaśnienia treści Zaproszenia 13.08.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 07.09.2018
Nazwa przetarguData ogłoszenia
Postępowanie poniżej 30.000 euro - Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej2018-09-18

Zaproszenie do złożenia oferty
dodatek 1 - formularz ofertowy
dodatek 2 - załącznik cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
dodatek 3 - wzór pełnomocnictwa
dodatek 4 - wzór umowy