Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Zamówienia publiczne :

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2017 - zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych
2017-01-12

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2018 - zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych
2018-01-09

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2019 - zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych
2019-01-08

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Postępowanie poniżej 30.000 euro - Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej - powtórka postępowania
2018-10-09

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Postępowanie poniżej 30.000 euro - Dostawa środków czystości
2018-11-16

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Postępowanie poniżej 30.000 euro - Dostawa środków do dezynfekcji
2018-11-20

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Postepowanie poniżej 30.000 euro - Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
2018-11-20

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Postępowanie poniżej 30.000 euro - Usługa informatyczna w zakresie administratora SWD PRM
2018-11-21

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Postępowanie poniżej 30.000 euro - Świadczenie usług informatyczych
2019-01-15