Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Zamówienia publiczne :

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2017 - zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych
2017-01-12

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2018 - zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych
2018-01-09

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2019 - zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych
2019-01-08

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Przetarg nieograniczony - Dostawa ambulansu typu "C" z zabudową medyczną oraz wyposażeniem medycznym
2019-04-12

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Postępowanie poniżej 30.000 euro - Dostawa oprogramowania w zakresie monitorowania działań ZRM i generowania danych dla NFZ Województwo Lubuskie 52 ZRM wraz z instalacją oraz konfiguracją na serwerze w Data Center usytuowanym na terytorium RP.
2019-05-15