Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Zamówienia publiczne :

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2017 - zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych
2017-01-12

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2018 - zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych
2018-01-09

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2019 - zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych
2019-01-08

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2020 - zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamowień publicznych
2019-12-20

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Postępowanie poniżej 30.000 euro - Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
2020-04-07

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Postępowanie poniżej 30.000 euro - Usługa w zakresie monitorowania miejsc stacjonowania ZRM
2020-04-16