Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Zamówienia publiczne :

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2017 - zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych
2017-01-12

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2018 - zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych
2018-01-09

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2019 - zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych
2019-01-08

Nazwa przetargu
Data ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2020 - zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamowień publicznych
2019-12-20